Om oss 

og vår unike historie...

Historien bak Emma Gjestehus går helt tilbake til 1898 hvor fru Emma Hjorth (1858-1921) startet Norges første pleiehjem for mennesker med utviklingshemming i Asker. I 1903 flyttet hun pleiehjemmet, som i senere tid fikk navnet Emma Hjorths Hjem, her til området som senere arvet navnet hennes. Fru Hjorth hadde et sterkt ønske om å gjøre en forskjell for de som sto utenfor samfunnet og viet hele livet sitt til mennesker med utviklingshemming. I 1915 ble Emma Hjorths Hjem overdratt til staten og én av betingelsene fru Hjorth satte ved overdragelsen var at området alltid skulle komme de utviklingshemmede til gode. Denne betingelsen står fortsatt og fra å være en lukket institusjon for mennesker med utviklingshemming, har området Emma Hjorth blitt til et mangfoldig lokalsamfunn.

Emma Gjestehus er en del av Regionalt Aktivitetssenter (REGA) som i 1994 ble etablert som et arbeids-, fritids- og aktivitetssenter for mennesker med utviklingshemning i regionen. Emma Gjestehus drives av en hyggelig gjeng, og har tilrettelagte arbeidsplasser. Sammen gjør vi vårt beste for at du skal ha et fint opphold!Les mer om de andre husene som driftes av Regionalt - aktivitetssenter her:

Emma kafé // Emma Hjorth Museum // Emma Fiskhus // Emma Sansehus.


EMMALØYPA

Er du nysgjerrig på å lære mer om Norges store pionér Emma Hjorth (1858-1921) og historien til området som bærer samme navn?

Besøk www.emmaloypa.no og bli dratt med tilbake i tid.
Zoom inn på kartet og klikk på postene, enten hjemme fra sofaen eller aktivt på Emma Hjorth i Bærum. Innholdet kan leses eller høres og man får tilgang til blant annet bilder, filmer og artikler.

Emmaløypa er en gratis kartløsning utviklet av Regionalt Aktivitetssenter.